INDLÆG

12/10/2009

ROTTESPÆRRE SAGEN

Kapitel 2. Modstanden og Afsløringen

(Indsendt af opfinder Torben Jensen 3730 Nexø)

 

Modstanden & Afsløringen.

 

Jeg vil i det følgende dokumentere hvorledes jeg er blevet behandlet i min egenskab som opfinder / iværksætter / producent af bornholmske lokalpolitikere, embedsfolk og bag i kulisserne af fremtrædende erhvervsfolk.

Overordnet må jeg konstatere at da flere fremtrædende daværende- / nuværende bornholmske politikere fandt ud af hvilke afsætningsmuligheder mit produkt rottespærren indeholdt, så gik der meget hurtigt økonomiske særinteresser i hele processen.

Allerede i 1989 da jeg for første gang af lokale embedsfolk og politikere blev henvist til LIC (Local Innovation Center) i Hasle kommune, som var Bornholms nye lokale udviklingscenter, hvor bornholmske ideer kunne og skulle udvikles til bornholmske produkter og dermed skabe varige og stabile arbejdspladser på Bornholm, - gik det helt galt.

Hele LIC – ledelsen i Hasle bestod af bornholmske politikere som borg-mesteren Knud Andersen (V), borgmester Frede Engell. Hansen (A), og formand for bestyrelsen Bjarne Westerdahl (A), erhvervsfolk fra Bornholm var direktør Tonny Jensen og erhvervsrådsformand Ole Almeborg.

Det gik hurtigt op for LIC-ledelsen, at rense – inspektionsbrønden med rottespærre som jeg havde udviklet var en god ide, og at der var et fantastisk stort marked for produktet i Danmark og for den sags skyld i hele Europa, specielt såfremt LIC - ledelsen selv kunne få raget ejendomsretten over produktet til sig på en eller anden måde, som LIC – ledelsen også tidligere havde gennemført, med andre opfindelser pa Bornholm. Bl.a. ved at bruge "De sædvanlige arbejdsmetoder på Bornholm" som jeg nu kunne bevise bestod i dokumenteret løgn, fup, svindel, misinformation og magtmisbrug hele vejen igennem.

Jeg vil bl.a. komme ind på hvad der menes med "De sædvanlige arbejds-metoders brug på Bornholm". Samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Bornholms Regionskommune er skriftligt blevet gjort bekendt med bl.a. nedennævnte båndoptagelse mellem journalist Jannich Kofoed (i dag ansat på DR) og kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Westerdahl (A). Båndoptagelsen har jeg selv personligt udleveret til borgmester Bjarne Kristiansen på hans borgmesterkontor til fri afbenyttelse ifølge dokumentation.

I telefonsamtalen med journalist Jannich Kofod (Dagbladet Bornholmeren) fortæller Bjarne Westerdahl (A), hvordan han i sin tid som bestyrelsesmedlem for ALOSHAIN ApS går bag om ryggen på en bornholmsk opfinder og optager EU - lån den 4. december år 1992 i opfinderens eget selskab uden opfinderen ved noget som helst. (Samme Bjarne Westerdahl sidder i dag som næstformand i Bornholms Forsyning A/S og ligeledes i bestyrelsen for Østkraft.)

3.1 Lyt her til passagen hvor Bjarne Westerdahl udtaler, "at man sådan set går udenom
en af anpartshavernde (opfinderen) for at opnå kreditter."

 

4. Klik her og, hør hele telefonoptagelse mellern journalist Jannich Kofod (Dagbladet Bornholmeren) og Bjarne Westerdahl (A) daværende bestyrelsesformand i LIC Hasle, forhåndsværende medlem a kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.

 

LIC - ledelsen blev først landskendte i Danmark da jeg havde indsamlet så meget afslørende dokumentarisk materiale som jeg havde fået udleveret fra frustrerede embedsfolk, og lokale politikere på Bornholm, som ikke selv kunne holde det ud længere.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om at den måde hvorpå de fremtrædende politikere/embedsfolk arbejdede var af den ganske simple grund, at få magten over mit produkt rottespærren.

Først blev jeg stillet i udsigt at såfremt jeg lagde produktionen på Bornholm, så vill daværende Allinge­Gudhjem, Hasle, Rønne, Nexø og Aakirkeby Kommuner gerne købe produktet.

4.1 Se den skriftlige dokumentation fra de bornholmske kommuners betingelser på at rottespærrerne skal produceres på Bornholm, såfremt rottespærrerne skal anvendes på Bornholm.

Efterfølgende, fik jeg skriftlige tilsagn om at Rønne Kommune skulle bruge ca. 50 rottespærrer brønde årligt. Allinge Gudhjem Kommune 35-40 stk. årligt, og Hasle kommune ca. 35-40 stk. og alt sammen oplyst til Teknologisk Institut i 1992, og igen i år 2000.

Og naiv som jeg var mente jeg jo at når der nu forelå underskrevne dokumenter på disse udsagn, så gik jeg i gang med en produktion som jeg selvfølgelig regnede med ville blive solgt til ovenstående kommuner ret hurtigt.

Det viste sig meget hurtigt at dette ikke var tilfældet, Birthe Skot-Hansen og Annelise Molin løb fra Deres aftaler, og Annelise Molin mente endvidere at jeg nok skulle overlade produktet tit de "professionelle" på Bornholm.

Efterfølgende ødelagde en LIC (Local Innovation Center) samarbejdspartner mine forme således at jeg måtte ud og investere i nye forme, og samtidig blev mine bornholmske samarbejdspartnere truet til at opgive samarbejdet med undertegnede. Alt sammen for at drive mig økonomisk i knæ, det var næsten ved at lykkedes, men ved hårdt arbejde og også en del held, begyndte kommuner bl.a. Skive Kommune i Jylland at se det geniale princip i mit produkt, og begyndte stille og roligt at bestille mine rottespærre produktet.

Dette reddede undertegnede og min familie fra en konkurs, og kunne vi igen begynde at skue fremad. Jeg var ikke gået konkurs, og begyndte at opbygge en fast kundekreds udenfor Bornholm. Da de fremtrædende politikere/erhvervsfolk/embedsfolk i relation til LIC åbenbart ikke kunne drive mig økonomisk i knæ, så skulle jeg i hvert fald heller ikke have muligheden for at afsætte mit produkt på Bornholm.

Så for at gøre en lang historie kort, så er min konklusion at jeg skulle overlade produktet tit de ”professionelle" på Bornholm og da jeg ikke ville dette, så skulle jeg hellere ikke have en succes med at få produktet afsat til det bornholmske marked.

I dag er der ca. 1.800 parceller på Bornholm som uretmæssigt ikke har fået monteret en rottespærrebrønd som skelbrønd efter de politisk gældende og vedtagne beslutninger. Hvem har det økonomiske ansvar for eventuelle rotteskader som følge af manglede montering af rottespærre efter gældende regler på disse parceller?

Samtidig med at jeg indsamlede dokumentarisk materiale i årerne der gik, som afslørede LIC - ledelsen fuldstændig, og som den dag i dag bliver omtalt som den bornholmske mafia, fik jeg alligevel færdigudviklet og VA - Godkendt min egen opfindelse en rense - inspektionsbrønd med rottespærre i ETA -Danmark.

ETA - Danmark står for ( Europæisk Teknisk Afprøvning.) Det gjorde jeg i samarbejde med konsulent Rasmus Offersen på Opfinderkontoret samt Centerchef Inge Faldager fra Rørcenteret på Teknologisk Institut, som var meget begejstrede over, at det kunne lade sig gøre at få færdigudviklet og VA godkendt produktet.

Teknologisk Instituts Rørcenterchef Inge Faldager skriver i Teknologisk Instituts fagblad
KLOAKTUELT nr. 70 maj 1997 med stor overskrift "VERDENS BEDSTE KLOAKSYSTEM. Ved brug af TJ-brønden (Rottespærrebrønden) kan kloaksystemerne rottesikres og dermed holde meget længere."

6. Klik her og, se hele artiklen fra Teknologisk Instituts fagblad, Kloaktuelt.


6.01 Se alle de skriftlige dokumentationer på samarbejdsaftalen mellem de bornholmske kommuner, Teknologisk Institut og Rørcentret dateret 20 januar 1999.


Se video og TV2 Bornholms TV udsendelse om kloakrenovering med rottespærrebrønde monteret som skelbrønde på alle fremtidige parceller på Bornholm.

Teknologisk Instituts Rørcenterchef Inge Faldager skulle lige pludseligt pleje helt andre økonomiske særinteresser, som skulle beskyttes og dyrkes i Danmark. Inge Faldager havde position og magt til pludselig fuldstændig at gennemtrumfe en holdningsændring med hendes skriftlige og udokumenterede påstande i år 2003.

Alle de indsamlede og skriftlig dokumenterede oplysninger som var tilsendt Rørcenteret af kommunerne i Danmark igennem de sidste 13 år for deres erfaring med montering og brug af rense - inspektionsbrøndene med rottespærrer i landets kloaksystemer, blev nu kategorisk lukket ned og slettet.

Det at de danske kommuner ved brug af rottespærrebrønde nu kunne forebygge og med tiden få et helt rottefrit kloaksystem i Danmark, var de store producenter (entreprenører, rør producenter, rådgivende ingeniørfirmaer etc.) ikke interesserede i.

6.02 Se den skriftlige dokumentation på hvordan Centrechef Inge Faldager på Rørcentret vildleder og misinformerer Teknologisk Instituts Opfinderkontor, og alle de danske kommuner som er med i rottespærreprojektet i Dammark.

I stedet for går den magtfulde Centerchef for Rørcentret Inge Faldager nu skriftligt ud i år 2003 og vildleder samt misinformerer bevidst og skriftligt konsulent Rasmus Offersen på Opfinderkontoret samt direktør Bjørn Lykke Jensen på Teknologisk Institut, foruden alle kommunerne i Danmark og undertegnede som opfinder, at rense – inspektionsbrønd med rottespærre ikke skal være VA–Godkendt af ETA –Danmark, men "skal lukkes ned" som hun skriver. Dokumentation vedlægges senere.

6.03 Se rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune udarbejdet af Miljøstyrelsen og underskrevet at Statens jurist og rottekonsulent i Danmark Peter Weile Marts 2006 samt Barslund Skadedyrskontrol.

Det bliver helt galt da fagbladet Ingeniøren den 25. august år 2006 skriver en artikel.
Se dokumentation her.

Det forhold, at det nu skriftlig kunne dokumenteres at Teknologisk Institut og DANVA (Dansk Vand) havde dummet sig ved at fastholde de traditionelle løsninger i denne rottespærresag i over 15 år var mere end pinligt og dette blev deres ære for nær. Rottespærrebrønden skulle nedvurderes i store artikler af det magtfulde DANVA og det blev den allerede fra den 31. august 2006.

6.05 Se dokumentationen her hvor Jan Fjorder opfordrer DANVA til at tilbagekalde pressemeddelelsen og i stedet gå konstruktivt ind i dialogen med henblik på senere at kunne udgive materiale med anbefalinger på området.

6.06 Se mødereferat af hvordan DANVA og Ålborg Kommune ville lægge maksimalt pres på med skriftlig misinformation og vildledning af Folketinget i en sådan grad, at der ikke blev lovgivet om at Danmark kunne få rottefrie kloaksystemer fremover. Derfor blev der indkaldt og afholdt møde d. 17. jan. 2007 i København med DANVA´s direktør Carl-Emil Larsen og souschef Kristian Friis, samt forsyningschef Bo Laden Ålborg Kommune, forsyningschef Jan Fjorden Bornholms Regionskommune og Cand. Scient. biolog Torben Sønnichsen.

Kommunerne og Folketinget kom under et stort skriftligt massivt pres og misinformation af de tre magtfulde personer som var henholdsvis Centerchef for Rørcentret Inge Faldager, og Funktionschef Kristian Friis (DANVA), samt Bo Laden Forsyningschef i Ålborg Kommune.

Med deres magtfulde lobbyisme blev Folketinget nu også skriftlig misinformeret med falske beregninger & kurver fra DANVA og Ålborg kommune med Forsyningschef Bo Laden i spidsen. Disse personer påstod at det ville koste det danske samfund over 100 milliarder kroner at få rottefrie kloaksystemer i Danmark, hvis man ville lovgive om at der skutte monteres rottespærrebrønde i Danmark.

Se dokumentation fra fagbladet Byggeteknik d. 13 nov. 2009 herunder.


DANVA´s ledelse ved souschef Kristian Friis indrømmer at have misinformeret Forketinget med ca. 100 milliader kroner


Statens rottepolitik mangler dokumentation.


Vildledning om rottebekæmpelse


Kloakrod ryster klippeøen Bornholm

Forsyningens bestyrelsesformand Steen Colberg Jensen indkalder undertegnede til møde i Forsyningen i Hasle d. 8 okt. 2008 sammen med direktør Jan Fjorder og anlægschef Jacob Post, for at drøfte Forsyningens redegørelse for Bornholm.

6.10 Lyt til passagen hvor Steen Colberg Jensen siger at "Hvad Thomas Thors i en fjern fortid har lover dig, er irrelevant i denne forbindelse. Det er relevant for dig som producent, men for Forsyningen og, de bornholmske forbrugere er det irrelevant."

6.11 Lyt til hele samtalen mellem undertegnede og Bornholms Forsynings direktør Jan Fjorder, bestyrelsesformanden for Bornholms Forsyning Steen Colberg Jensen (V) anlægschef Jakob Post på Bornholms Forsynings kontor. Hvor Forsyningen og Steen Colberg Jensen bagefter skriftligt benægtede at have haft en sådan samtale med mig, og hellere ikke her bliver der af samme grund udarbejdet et mødereferat.

Det er ikke særligt betryggende at bestyrelsesformand for Bornholms Forsyning Steen Colberg Jensen ikke vil følge de politiske vedtagne beslutninger i BRK som er fremsendt i år 2005 til Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, og Folketinget. Politiske vedtagne beslutninger som han selv har været med tit at beslutte og underskrive.

Jeg har tilsendt samtlige medlemmer i kommunalbestyrelsen skriftlig dokumentation om følgende problemstilling.:

At Forsyningen og embedsmændene i Teknik & Miljøforvaltningen på Bornholm ikke har fulgt de politisk beslutninger, der er truffet til gavn for borgerne. Se dokumentation pkt. 6.12

6.12. Se brev sendt som e-mail, til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Under samtalen d. 8 okt. 2008 med Steen Colberg Jensen (V) og direktør for Forsyningen Jan Fjorder påstår begge, at Allinge Gudhjem Kommunes kloakprojekt, med skitsetegninger som er fremsendt tit Teknologisk Institut d. 9 okt. 2000, og senere udleveret til Folketinget, ikke er politisk godkendt! Dette er en lodret løgn.

 

Se næste side.

Rottespærre sagen

Modstanden mod rottespærren 1

Modstanden mod rottespærren 2

Modstanden mod rottespærren 3

Kontakt mig